Microsoft Word 2016 Bài 13: Trộn thư trong Word (Mail Merge)Bài này chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để tạo một mẫu văn bản như Thiệp cưới, thiệp mời…với nội dung như khách mời đã được nhập sẵn trong file Excel. Word 2016 sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian rất nhiều.

Microsoft Word (Software), word 2016, word 2016 tutorial, word 2016 tutorials, word 2016 tutorial for beginners, microsoft word 2016, microsoft word 2016 tut

Xem Thêm Bài Viết Đánh Giá Khác:http://designs10.com/danh-gia

Nguồn:http://designs10.com/

12 Comments to “Microsoft Word 2016 Bài 13: Trộn thư trong Word (Mail Merge)”

  1. hongxjem91

    mình có 1 file word mail merge, trong đó 1 trang tùy thời điểm làm hồ sơ mà dùng mẫu khác nhau (nghĩa là khác toàn bộ trang luôn ấy chứ không phải một vài chi tiết nhỏ), không biết có tính năng nào trong mail merge hỗ trợ nếu vào thời điểm này thì dùng mẫu số 1 (không hiện mẫu số 2 nữa) và ngược lại không nhỉ. Ví dụ mình làm hồ sơ về năm 2017 thì dùng mẫu số 1, làm hồ sơ vào năm 2019 thì dùng mẫu số 2.

    Reply
  2. Truongson Trungtam

    trong bảng excel mình có cột ngày tháng năm là tiếng anh( 20-Jan-1996), sau khi minh sử dụng maillings thì nhảy về 20-1-1996. mình đang in bằng tốt nghiệp có cách nào để hiển thị ra " 20-Jan-1996"?

    Reply

Post Comment