Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật cách đánh số trang từ 1 trang bất kỳ trong microsolf word 2016
Bước 1: Thực hiện đánh số trang cho văn bản. Vào thẻ Insert – Header & Footer -Page Number – lựa chọn kiểu định dạng cần đánh số trang cho văn bản:
– Top of page: Đánh số trang trên đầu trang.
– Bottom of page: Đánh số trang ở cuối trang.
– Page Margins: Đánh số trang bên lề trang.
– Current Position: Đánh số trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.
Bước 2: Tạo secsion giữa các trang, đặt con trỏ chuột tại đầu trang muốn đánh số trang – Layout – breaks – Next Page:
– Sau khi chọn Next page văn bản của bạn được chia thành 2 section được phân chia tại trang muốn bắt đầu đánh số trang:
Bước 3: Đặt con trỏ chuột tại vị trí của section 2 – vào thẻ Design – lúc này tính năng Link to Previous được lựa chọn, bạn thực hiện nháy chuột vào Link to Previous để bỏ tính năng liên kết giữa 2 section:
Bước 4: Thực hiện xóa số trang trên section 1:
– Lúc này số trang trên các trang khác vẫn giữ nguyên số thứ tự trang, tuy nhiên số trang bắt đầu đánh lại bắt đầu từ trang số 2:
Bước 5: Thực hiện đánh lại số trang bắt đầu bằng 1. Vào thẻ Insert – Header & Footer – Page Numbers – lựa chọn Format Page Number:
Bước 6: Hộp thoại xuất hiện trong mục Start at nhập giá trị bằng 1 – kích chọn OK:
#ĐánhsốtrangtừtrangbấtkỳWord

đánh số thứ tự từ trang bất kỳ, danh so thu tu tu trang bat ky trong word, đánh số thứ tự trong word, danh so thu tu trong word, thứ tự từ trang bất ký, thu tu tu trang bat ky, Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2016, Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word, Đánh số trang từ trang bất kỳ, Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016, Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word, số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016, số trang bắt đầu từ trang bất kỳ

Xem Thêm Bài Viết Đánh Giá Khác:http://designs10.com/danh-gia

Nguồn:http://designs10.com/

15 Comments to “Đánh số trang bắt đầu từ trang bất kỳ trong Word 2016”

  1. Huỳnh Nguyễn

    Bạn nói tắt vậy rất nhiều người ko hiểu. Nếu thao tác ngắt dùng Header thì khi đánh số trang phải sử dùng kiểu đánh số trang trên vì header đã được ngắt, nếu sử dụng đánh số trang kiểu khác sẽ ko đc vì Footer chưa đc ngắt

    Reply

Post Comment