21 Comments to “cách khắc phục lỗi bảng biểu trong word bị tách làm hai trang”

  1. Quang Nam- Da Nang Travel

    Mh đang đau đầu về vụ này vì tham khảo mấy video rồi mà vẫn k khắc phục được. May quá, gặp video của bạn. Mh đã khắc phục thành công. Cám ơn bạn rất nhiều.

    Reply
  2. Nhung Anh

    xin a hướng dẫn cách khắc phục lỗi là nội dung chữ ở trang trên giống hệt trang dưới nhưng khi xóa phần chữ ở trang dưới thì trang trên cũng mất luôn.

    Reply

Post Comment